VVE Programma Kiki

Samen met de gastkinderen volgen we sinds begin 2013 ook bij 't Elfje het VVE KIKI programma voor gastouders (veelzijdige voorschoolse educatie) met Kiki de beer. Het VVE programma 'Kiki' is een manier om een kind te stimuleren en de gelegenheid te bieden zich te ontplooien.

Kiki is een beer die bij uw gastouder thuis komt wonen en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. Met de beer Kiki komt er een extra 'kind' met zijn eigen karakter in huis bij. Kiki doet aan alles mee, waar het kind ook aan meedoet. Kiki kan een 'maatje' worden van de gastkinderen. Kiki is een knuffel waar je je als kind mee kunt identificeren. Zo kan het ook maar zo zijn dat Kiki thuis bij je komt logeren, zomaar of voor een speciale gelegenheid.

We werken met maandthema's. Iedere maand is er een ander thema beschikbaar, deze zijn opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan ieder thema zijn 8 activiteiten gekoppeld. Deze activiteiten kunnen individueel, in twee- ofdrietallen of met z'n allen worden uitgevoerd. De activiteiten bestaan onder meer uit: interactief voorlezen van boekjes passend bij het thema, aanleren van liedjes, spelletjes, dansjes, knutselwerkjes en rollenspellen.

Als ouder kunt u thuis ook aansluiten op de thema's door middel van de ouderbijlage, die u maandelijks bij elk thema per mail toegezonden krijgt. Zo weten de ouders ook een beetje waar hun kindje bij 't Elfje mee bezig is. En er staan zelfs tips in waarmee u ook thuis kunt "doorborduren" op het thema. Wat voor een kind heel herkenbaar is.

Kiki heeft in de opvang ook een eigen plekje. Er wordt een themahoekje met Kiki gemaakt, passend bij het thema. En Kiki heeft ook haar eigen spulletjes, te denken valt aan kleding, bedje, potje, tandenborstel etc net als de kinderen. En als het voor de kinderen tijd is om naar huis te gaan, gaat Kiki ook slapen in Kiki's eigen bedje. En ook Kiki helpt mee met het bakken van koekjes of gaat mee naar het bos en dan wordt Kiki natuurlijk ook vies en wordt Kiki door één van de kinderen weer lekker schoon gemaakt in Kiki's eigen badje.

 

 

 

In het VVE Programma worden de volgende ontwikkelings gebieden op speelse wijze gestimuleerd:

- motorische ontwikkeling.

- sociaal- emotionele ontwikkeling.

- spraak- en taalontwikkeling.

- rekenprikkels.

 

Het VVE programma "Kiki" draagt op een verantwoorde manier bij aan een goede start in het basis onderwijs.

  Voor meer informatie over het VVE programma 'Kiki' verwijs ik u naar de site www.kiki-s.nl.