Gastouderopvang 't Elfje heeft een privacy statement. Deze is te vinden op onze website. Daarnaast houdt gastouderopvang 't Elfje een overzicht bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens die zij doet. Gastouderopvang 't Elfje kijkt jaarlijks of de documenten rondom privacy nog up to date zijn en werkt het document met verwerkingen bij.

Gastouderopvang 't Elfje is een kleine organisatie en heeft daarom geen functionaris aangesteld. De houder is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, het bijhouden ervan en het beveiligen ervan. Bij haar kunt u altijd terecht met vragen, opmerkingen en anderszins rond de verwerking van uw gegevens.

Overzicht verwerkingen
Gastouderopvang 't Elfje heeft een overzicht gemaakt waarop staat welke gegevens Gastouderopvang 't Elfje verzamelt, waar zij deze bewaard, hoe deze zijn beveiligd, wie er bij kan en hoe lang deze gegevens worden bewaard.
Jaarlijks wordt dit overzicht bijgewerkt.
Bij de evaluatiegesprekken met het gastouderbureau worden de verwerkingen met elkaar doorgenomen en kijkt Gastouderopvang 't Elfje of zijzelf of het Gastouderbureau meer gegevens verwerken dan in het overzicht vermeld staan, waarna het overzicht, indien nodig, wordt aangepast.

Datalek:
Gastouderopvang 't Elfje meldt een (vermeend) datalek zo snel mogelijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig
Voor alle overige zaken rondom de privacy en het verwerken van gegevens word verwezen naar het privacy statement. Daarin wordt uitgelegd welke gegevens verwerkt worden, waarom en hoe lang. En ook vindt u daar hoe uw gegevens kunt wijzigen, inzien, verwijderen of doorgeven aan derden.

 

Jessica

Privacy statement Gastouderopvang 't Elfje
PDF – 152,4 KB 1098 downloads